Potrebujete pomoc?

Rozvod, rozchod a deti

Advokát s celoslovenskou pôsobnosťou a 15+ ročnou špecializáciou v rodinnom práve

+421 905 275 772
Vitajte

Skúsenosti.
Reputácia. Výsledky.

Mgr. Martin Hurtaj ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002. Po úspešnom absolvovaní praxe a advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod č. 4374 a od 1. 2. 2006 vykonáva nepretržite advokátsku prax so špecializáciou na rodinné právo, medzinárodné rodinné právo a civilné právo.

Prvá pomoc

Prvá pomoc pri rozchode rodičov.

+421 905 275 772

Rozvod rozchod

Rozvod, Rozchod manželstva na súde nie je iba o tom, či súd vaše manželstvo rozvedie alebo nie.

Viac

Rozvodový právnik

Komplexné právne zastúpenie v konaní na súde od podania návrhu až po právoplatný rozsudok. Právne poradenstvo osobne alebo online na telefóne, skype.

Viac
15 ročné skúsenosti

Advokát
s celoslovenskou pôsobnosťou

 • Vaše deti a ich záujem vždy na prvom mieste.
 • Právne poradenstvo osobne alebo online na telefóne, skype, príp. inej elektronickej platforme
 • komplexné právne zastúpenie v konaní na súde od podania návrhu až po právoplatný rozsudok
 • Všetko čo potrebujete vedieť o rozvode, rozchode a deťoch

  Základné zásady správania pri rozvode, rozchode a prístupe k deťom


  • Kontrolovaný rozchod / rozvod a deti, rodičovská dohoda
  • Divoký rozchod / rozvod a deti, určenie správnej stratégie
  • Asistencia advokáta

  Rozvod manželstva a úprava rodičovských práv a povinností k deťom


  • Rozvod manželstva a konanie pred súdom
  • Zverenie, výživné a úprava styku s deťmi
  • Asistencia advokáta

  Rozchod partnerov a úprava rodičovských práv a povinností k deťom


  • Rozchod partnerov a konanie pred súdom
  • Zverenie, výživné a úprava styku s deťmi
  • Asistencia advokáta

  Rozhodovanie rodičov vo veciach maloletých detí


  • Bežné rozhodnutie a podstatné rozhodnutie o dieťati
  • Dohoda rodičov o podstatnej veci alebo rozhodnutie súdu
  • Asistencia advokáta

  Otázky & Odpovede

  Bezplatná poradňa online

  Jednoduché právne poradenstvo v rodinnom práve so zameraním na zodpovedanie základných právnych otázok a Vašu orientáciu v prístupe k právnej veci

  Otázky a odpovede výlučne emailom

  Odpovede do dvoch týždňov

  Otázky sú anonymné, s možnosťou zverejnenia otázok a odpovedí na webe bez uvedenia osobných údajov alebo kontaktov

  Podmienkou odoslania otázky do bezplatnej poradne je súhlasenie s podmienkami pre bezplatné poradenstvo.

  Pošlite nám email

  Moja poradňa online

  Komplexné právne poradenstvo so zameraním na riadne právne vyriešenie veci vrátane prípadného posúdenia predložených listín a iných dôkazov

  Otázky a odpovede emailom, telefonicky, SKYPE alebo prostredníctvom inej elektronickej platformy

  Odpovede do 24 hodín v závislosti od zložitosti veci

  Otázky aj odpovede sú dôverné, nič sa nezverejňuje

  Cena 20,- Eur za každú začatú polhodinu poradenstva