Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Spolupracujeme

V prípade potreby vieme poskytnúť kontakty na detských psychológov, s ktorými spolupracujeme, a to v procese zabezpečenia ochrany psychického zdravia pri somatizovaní stresu, ktorý deti zažívajú. Rovnako vieme zabezpečiť detského psychiatra a kontakty na znalcov z oboru psychológie a klinickej psychológie detí a dospelých.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk