Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Kontakty

JUDr. Soňa Urbaničová, advokát
E-mail: urbanicova(at)advokatska.sk
Telefón: +421 910 996641

advokát pôsobiaci v advokátskej kancelárií:

VRBA & PARTNERS s.r.o.
Advokátska kancelária
Sliezska 9
831 03 Bratislava
Slovenská Republika

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk