Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Konanie o rozvode

Konanie o rozvode

Konanie o rozvod začína na základe podaného návrhu na rozvod a zaplatením súdneho poplatku. Návrh je súdom zasielaný druhému účastníkovi konania na vyjadrenie, prípadne súd vyzve účastníkov na doplnenie vyjadrení a doloženia dokladov. Až po týchto úkonoch je vytýčené pojednávanie vo veci samej.

Prečo je lepšia dohoda manželov v rozvodovom konaní?

 
Dohoda rodičov vo vzťahu k úprave práv a povinnosti k maloletým deťom, v rozvodovom konaní, kde sú tieto účastníkmi, je najlepšou alternatívou pre rýchly a bezproblémový priebeh konania. Aby bola dohoda vykonateľná, musí byť schválená súdom.

V prípade, ak sa manželia dohodnú len na niektorom z práv a povinnosti voči maloletým deťom a v ostatných otázkam budú mať rozdielne názory, bude rozhodovať súd. V takomto prípade pre zabezpečenie uceleného obrazu o rozvrate manželstva a záujmoch detí, je potrebné dokazovanie, čo predĺži celý priebeh konania.

Ako prebieha rozvodové konanie?

 
Každé rozvodové konanie má svoje špecifiká a priebeh tohto konania závisí od množstva faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. V prípade, ak z manželstva nepochádzajú deti, resp. maloleté deti, koná sa len o rozvode.

V prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, súd ustanoví maloletým deťom kolízneho opatrovníka, ktorý vykonáva šetrenie v rodine účastníkov.

Ďalšie otázky, na ktoré budete zrejme potrebovať odpoveď, sú napr.:

  • ako komunikovať s deťmi na tému rozvodu,
  • kedy je vhodné deťom o rozvode povedať a ako ich na rozvodové konanie pripraviť,
  • ako sa vyhnúť výsluchu dieťaťa, ak by to nebolo v jeho záujme,
  • kedy je vhodné dokazovanie znaleckým posudkom z oboru psychológa,
  • aký vek dieťaťa je prípustný pre jeho vypočutie, aby bolo súdu zaistené objektívne posúdenie situácie v rodine a vzťahu medzi rodičmi a deťmi,
  • ako prebieha pojednávanie, kde budete ako účastníci vždy vypočutí v konaní.

Odpovede na tieto otázky sú veľmi špecifické, závisia od konkrétneho prípadu a sú vždy individuálne.
V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk